HOLD DIG OPDATERET

og tilmeld dig vores nyhedsbrev

Persondata Politik

Persondata Politik

Wingman AirCharter IVS  (“Wingman AirCharter”, “vi”,“vores” eller  “os) er forpligtet til at beskytte dine (“dig”, “du” eller “dine”) personlige data, håndtere dem ansvarligt og respektere dit privatliv til enhver tid.

Denne politik dækker de personoplysninger, vi indsamler, når du interagerer med os, herunder når du bruger vores hjemmeside, når du deltager i vores arrangementer, og når du kontakter til os (f.eks. via e-mail eller via telefon). Den dækker også de personlige oplysninger, som vi måtte modtage fra tredjepart.

 

1. Dataansvarlig

1-1 Persondatapolitikken gælder for alle personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.wingman-aircharter.com.

1-2 Wingman AirCharter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

1-3 Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatdatapolitik, kan du kontakte os via nedenstående information:

Wingman AirCharter IVS
Skovgårdsvej 30
2920 Charlottenlund

CVR-nr.: DK38 88 29 61

Telefon: +45 71 99 69 94

Mail: privacy@wingman-aircharter.com

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Besøg på hjemmesiden

Du kan besøge vores hjemmeside anonymt ved at vælge ”Use necessary cookies only” første gang du besøger siden.

Når du besøger vores hjemmeside og har valgt ”Allow all cookies” indsamler vi bla. følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

1. IP-nummer i anonymiseret form (de sidste tre tal er sat til ‘0’).
2. Dato og tidspunkt for samtykket.
3. Browser type.
4. Den URL, hvorfra samtykket blev sendt.
5. En anonym, tilfældig og krypteret nøgleværdi.
6. Din samtykketilstand, der tjener som bevis for samtykke.

Nøglen og samtykketilstanden gemmes også i din browser i førsteparts-cookien “CookieConsent”, så hjemmesiden automatisk kan læse og respektere dit samtykke på alle efterfølgende sideforespørgsler og fremtidige Slutbrugersessioner i op til 12 måneder. Nøglen bruges som bevis på samtykke og som en mulighed for at bekræfte, at samtykketilstanden er gemt i din browser er uændret i forhold til det oprindelige samtykke.

Formålet med indsamlingen: Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder re-targeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget: Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger: Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring

Tidsrum for opbevaring: Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.

2.2 Tilmelding af nyhedsbrev & Kontakt formular

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev på hjemmesiden samt når du udfylder vores online kontakt formular, indsamler vi følgende oplysninger:

1. Dit navn
2. Din e-mail adresse
3. Dit telefon nummer

Formålet med indsamlingen: At varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig samt besvare dine kontakt formular henvendelser.

Retsgrundlaget: Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger: Vores nyhedsbrev distribueres via vores samarbejdspartner MailChimp. Kontakt formularen administreres af os selv.

Tidsrum for opbevaring: Dine oplysningerne gemmes udelukkende så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

2.3 Køb af charter- og privat fly og andre services

Når du køber et produkt eller en ydelse, er det nødvendigt for os at have dine basale kontaktdetaljer fx navn, adresse, fakturaadresse, e-mail og telefonnummer mv. Derudover kan vi indsamle informationer om dine præferencer og specielle ønsker med henblik på at gøre din oplevelse med vores ydelser bedst mulig for dig.

Det kan også være nødvendigt for os i nogle tilfælde, at rekvirere og indsamle dine og dine medrejsendes pasoplysninger for at kunne arrangere en given flyvning til en given destination for dig/jer. I disse tilfælde vil du/I blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring om opbevaring og videreformidling af dine pas detaljer.

Formålet med indsamlingen: Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer/ydelse til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger: De oplysninger om dig og dine medrejsende, som er nødvendige for at planlægge og gennemføre en given flyvning videregives til den pågældende fly operatør som varetager flyvningen.

Tidsrum for opbevaring: Dine personoplysninger gemmes så længe du er kunde hos os og herefter 5 år ekstra. Dette gør vi for forstå og tilpasse dine personlige præferencer til næste gang du booker hos os. Ligeledes for at efterkomme eventuelle retslige, juridiske forpligtelser eller lovkrav.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

3. Dine rettigheder

3.1 Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

3.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

3.3 Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

3.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

3.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

3.7 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

4. Sikkerhed

4.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

4.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

5. Appeals Authority

5.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

6. Version

6.1 Dette er version 1.01 af Wingman AirCharter IVS persondatapolitik dateret 25. maj 2018.